Aktuelle Funktermine

calfunk

Funk Termine SRC UBI

Short Range Certification
UKW Binnen Funk

April 2021

20.04.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

22.04.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

22.04.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

25.04.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
10:00

27.04.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

29.04.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

29.04.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

Mai 2021

04.05.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

06.05.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

06.05.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

08.05.21  Funk Training 
10:00 - 11:00

11.05.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

13.05.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
10:00

13.05.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

15.05.21  PA SRC-UBI in Frankfurt 
10:00

18.05.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

20.05.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

20.05.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

25.05.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

27.05.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

27.05.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

29.05.21  Funk Training 
10:00 - 11:00

30.05.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
10:00

Juni 2021

01.06.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

03.06.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
10:00

03.06.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

08.06.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

10.06.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

10.06.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

15.06.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

17.06.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

17.06.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

19.06.21  PA SRC-UBI in Frankfurt 
10:00

19.06.21  Funk Training 
10:00 - 11:00

22.06.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

24.06.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

24.06.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

27.06.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
10:00

29.06.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

Juli 2021

01.07.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

01.07.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

06.07.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

08.07.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

08.07.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

10.07.21  Funk Training 
10:00 - 11:00

13.07.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

15.07.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

15.07.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

17.07.21  PA SRC-UBI in Frankfurt 
10:00

20.07.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

22.07.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

25.07.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
10:00

27.07.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

29.07.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

31.07.21  Funk Training 
10:00 - 11:00

August 2021

03.08.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

05.08.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

10.08.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

12.08.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

12.08.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

17.08.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

19.08.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

19.08.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

21.08.21  Funk Training 
10:00 - 11:00

24.08.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

26.08.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

26.08.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

28.08.21  PA SRC-UBI in Frankfurt 
10:00

29.08.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
10:00

31.08.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

September 2021

02.09.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

02.09.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

07.09.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

09.09.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

09.09.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

11.09.21  Funk Training 
10:00 - 11:00

14.09.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

16.09.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

16.09.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

21.09.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

23.09.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

23.09.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

26.09.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
10:00

26.09.21  PA SRC-UBI in Frankfurt 
10:00

28.09.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

30.09.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

30.09.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

Oktober 2021

02.10.21  Funk Training 
10:00 - 11:00

05.10.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

07.10.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

07.10.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

12.10.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

14.10.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

14.10.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

19.10.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

21.10.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

21.10.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

23.10.21  PA SRC-UBI in Frankfurt 
10:00

23.10.21  Funk Training 
10:00 - 11:00

26.10.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

28.10.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

28.10.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

31.10.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
10:00

Novmber 2021

02.11.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

04.11.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
10:00

04.11.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

09.11.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

11.11.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

11.11.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

13.11.21  Funk Training 
10:00 - 11:00

16.11.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

18.11.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

18.11.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

20.11.21  PA SRC-UBI in Frankfurt 
10:00

23.11.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

25.11.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

25.11.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

28.11.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
10:00

30.11.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

Dezember 2021

02.12.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

02.12.21  Funk Training 
20:30 - 20:30

04.12.21  Funk Training 
10:00 - 11:00

07.12.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

09.12.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

09.12.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

14.12.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

16.12.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
17:00

16.12.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

18.12.21  PA SRC-UBI in Frankfurt 
10:00

19.12.21  PA SRC-UBI in Langenfeld/nach Absprache 
10:00

21.12.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

23.12.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

25.12.21  Funk Training 
10:00 - 11:00

28.12.21  Funk Training 
20:30 - 21:30

30.12.21  Funk Training 
20:30 - 21:30